Степаненко Наталія Вікторівна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико математичних наук
Вчене звання: доцент
Emails: nataliya.stepanenko@lll.kpi.ua
Лінки: Домашня сторінка
Orcid: 0000-0002-9690-4797
Область інтересів: Діхотомія лінійних систем диференціальних рівнянь. Збереження інваріантних торів при збуреннях. Застосування квадратичних форм в теорії регулярних лінійних розширень динамічних систем на торі.
Місце роботи:
 • доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Н. Степаненко,
  Деякі конструкції функцій Ляпунова в теорії регулярних розширень динамічних систем на торі
  Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка, 13 (2016) 121-129
 2. Kulyk, V.L., Stepanenko, N.V.,
  Alternating Lyapunov functions in the theory of linear extensions of dynamical systems on a torus.
  Ukrainian Mathematical Journal, 59 (2007) 546–562 doi: 10.1007/s11253-007-0035-y
 3. Грод І.М., Кулик Г.М., Степаненко Н.В.,
  Лінеаризовані диференціальні рівняння в околі багатовимірного тору
  Буковинський матем.журн., Т8, no. №1 (2020) 84-93 url
 4. V.L. Kulyk, N.V. Stepanenko,
  Green-Samoilenko function of linear extensions of dynamical systems on a torus
  Journal of Mathematical Sciences, Vol.263, no. No2 (2022) 238-247 doi: 10.1007/s10958-022-05922-9 url
 5. Viktor Kulyk, Ganna Kulyk, Nataliya Stepanenko,
  Regularity of Linear Systems of Differential Equations on the Axes and Pencils of Quadratic Forms
  Communications in Advanced Mathematical Sciences, 2, no. 3 (2019) 176-181 doi: 10.33434/cams.550428