Симонов Денис Ігорович

Член КМТ
Emails: denys.symonov@gmail.com
Лінки: www.researchgate.net
Orcid: 0000-0002-6648-4736
Область інтересів: Ланцюги постачання, нелінійна оптимізація, стохастичне програмування, математичне моделювання складних систем
Місце роботи:
 • CEO, Кзорут ТОВ, Київ, Україна
 • молодший науковий співробітник, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова

Вибрані публікації:
 1. Д. І. Симонов,
  Алгоритм визначення оптимального потоку в ланцюгах постачання з урахуванням багатокритеріальних умов та стохастичності процесів
  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки, no. 2 (2021)
 2. Горбачук В.М., Батіг Л.О., Симонов Д.І.,
  Інноваційна поведінка на цифрових ринках. Цифрова економіка як фактор економічного зростання держави
  колективна монографія, Херсон, Видавничий дім «Гельветика» (2021) 219-238
 3. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.-Б., Батіг Л.О.,
  Моделі прийняття рішень на ринку хмарних послуг
  Кібернетика та комп'ютерні технології, 3 (2021)