Турка Тетяна Вікторівна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Emails: tvturka@gmail.com
Orcid: 0000-0001-6445-2223
Область інтересів: Інформаційні технології в освіті. Методична підготовка майбутніх вчителів математики, інформатики та фізики.
Місце роботи:
 • доцент, ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет", Слов'янськ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Гриценко Т.Ю., Турка Т.В., Шулик Т.В.,
  Особливості організації самостійної роботи учнів у процесі навчання математики
  Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, no. 12 (2022) 112-118 doi: 10.31865/2413-26672415-3079122022261631
 2. Бібікова І.В., Турка Т.В., Стьопкін А.В.,
  Реалізація наскрізної змістової лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» на уроках математики в умовах Нової української школи
  Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, no. 12 (2022) 95-99 doi: 10.31865/2413-26672415-3079122022261540
 3. Воронова І.В., Стьопкін А.В., Турка Т.В.,
  Використання динамічного середовища у навчанні математики
  Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць / гол. редактор Г.П. Шевченко, no. 6(99) (2020) 29-40
 4. Малафєєва А.Д., Турка Т.В., Стьопкін А.В.,
  Використання графічного редактора AutoDraw у процесі підготовки майбутніх учителів
  Технології електронного навчання, no. 5 (2021) 27-33 doi: 10.31865/2709-840052021246190
 5. Ковальова К.Д., Турка Т.В.,
  Використання дидактичних ігор та ігрових елементів на уроках математики в 5 класі
  Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, no. 11 (2021) 127-134 doi: 10.31865/2413-26672415-3079112021234849