Федченко Юлія Степанівна

Член КМТ
Науковий ступінь:
Вчене звання: доцент
Emails: fedchenko_julia@ukr.net
Orcid: 0000-0002-7473-3237
Область інтересів: диференціальна геометрія, деформації поверхонь
Місце роботи:
 • Одеська національна академія харчових технологій

Вибрані публікації:
 1. Ю. Федченко,
  Нескінченно малі геодезичні деформації поверхонь
  Праці міжнародного геометричного центру. - О., 2011. - Т. 4, № 1. - С. 50-63.
 2. Ю. Федченко,
  Нескінченно малі конформні деформації деяких класів поверхонь
  Праці міжнародного геометричного центру. - О., 2011. -Т. 4, № 1. - С. 50-63.
 3. Ю. Федченко,
  Про нескінченно малі конформні деформації мінімальних поверхонь зі збереженням середньої кривини
  Праці міжнародного геометричного центру. - О., 2012. - Т. 5, № 3-4. - С. 24-31.
 4. Ю. Федченко,
  Про нескінченно малі поворотно-тангенціальні деформації поверхонь сталої гауссової кривини
  Праці міжнародного геометричного центру. - О., 2013. - Т. 6, № 1. - С. 41-48
 5. Ю. Федченко,
  Про існування нескінченно малих конформних деформацій поверхонь
  Математичний вісник Наукового товариства ім. Тараса Шевченка. - Л., 2013. - Т. 10. - С. 115-121.

Додаткова інформація: У 1990 році закінчила механіко-математичний факультет Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова. З 200-2003 рр. - аспірант кафедри геометрії та топології Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова. З 2003 року працює в Одеській національній академії харчових технологій на кафедрі вищої математики. У 2010 році в Інституті математики НАН України захистила кандидатську дисертаційну роботу та отримала ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.04, а в 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри вищої математики.