Філонов Юрій Петрович

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Emails: yuri@fil.in.ua
Лінки: Домашня сторінка
Orcid: 0000-0002-1100-4854
Область інтересів: Теорія ймовірності вища математика та їх застосування
Місце роботи:
 • доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Ю.П. Філонов,
  Марковские цепи с конечносоставленным пространством состояний,
  Теория вероятностей. Математика. Стат., 40 (1989) 115-121
 2. Непозитивність ланцюгів Маркова з зростаючими коливаннями,
  Теорія ймовірностей та математична статистика
  56, no. 1997 (81-86) doi: https://probability.knu.ua/tims/issues-new/56/PDF/11.pdf
 3. Стабільність рекурентності та дисипативності загальних ядер,  ,
  Теорія ймовірностей та математична статистика /
  54, no. 1996 (147-151) doi: https://probability.knu.ua/tims/issues-new/54/PDF/20.pdf
 4. Стійкійсть нульових зворотніх марковських ланцюгів (ч. І - непозитивність),
  Теорія ймовірностей та математична статистика /
  48, no. 1993 (191-199) doi: https://probability.knu.ua/tims/issues-new/48/PDF/21.pdf
 5. Наголкіна З.І., Філонов Ю.П.,
  Загальна умова прийнятного функціонування марк.системи з кількома режимами
  Прикладна геометрія та інженерна графіка, no. 104 (2023) doi: https://doi.org/10.32347/0131-579X.2023.104.119-126