Хмельницький Микола Олексійович

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Emails: khmelnit@meta.ua
Область інтересів: теорія груп, алгебраїчна топологія
Місце роботи:
 • Доцент кафедри ММЗІ НН ФТІ, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Черников Н.С., Хмельницкий Н.А.,
  Локально нильпотентные группы со слабыми условиями p-слойной минимальности и p-слойной максимальности
  УМЖ, 54, no. 7 (2002) 991-996
 2. Хмельницкий Н.А.,
  Теорема Кокрофта-Свона для проективных скрещенных цепных комплексов
  УМЖ, 66, no. 12 (2014) 1694-1704
 3. Хмельницкий Н.А.,
  О конгруэнциях для множества простых чисел
  Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова, Серія 1. Фізико-математичні науки, no. 16 (2014) 255-256