Шумська Алла Антонівна

Член КМТ
Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: Доцент
Emails: shumska-aa@ukr.net
Orcid: 0000-0002-9180-9336
Область інтересів: Метод прискореного моделювання, математична теорія надійності
Місце роботи:
 • Доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. М.Ю.Кузнєцов, І.М.Кузнєцов, А.А.Шумська,
  Порівняльний аналіз двох модифікованих методів прискореного моделювання ймовірності відмови системи рангової структури
  Кібернетика та системний аналіз, no. 5 (2022) С. 25–36
 2. О.Я.Григоренко, О.В.Бойчук, А.А.Шумська,
  Про вільні коливання гофрованої замкнутої циліндричної оболонки
  Прикладна механіка, no. 5 (2022) стр. 21-32
 3. Кузнєцов М.Ю., Кузнєцов І.М., Шумська А.А.,
  Оцінка градієнта ймовірності відмови системи рангової структури методом прискореного моделювання
  Кібернетика та системний аналіз, стр. 82-94, no. 1 (2023) Pp. 269–279
 4. Kuznetsov, I.,  Shumska, A.,
  Evaluation of steady-state probabilities of queueing system with infinitely many servers for different input flow models
  Springer Optimization (2017) P. 253–272
 5. Кузнєцов М.Ю., Кузнєцов І.М., Шумська А.А.,
  Знаходження стохастичного градієнта для оптимізації ефективності систем, які описуються деревами відмов з ефективністю.
  Проблеми управління та інформатики, no. 4 (2022) С. 25–37