Щьоголєв Максим Олегович

Член КМТ
Emails: shchoholiev.maksym@gmail.com
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3267-6617
Область інтересів: Нейронні мережі, сентимент-аналіз тексту, визначення об'єктів та поз на зображеннях, соціологічні дослідження
Місце роботи:
 • Асистент кафедри прикладної математики, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київ, Україна
 • Програміст, Інтела-Україна, Харків, Україна

Вибрані публікації:
 1. Андрійчук О., Щьоголєв М.,
  Застосування методів підтримки прийняття рішень та обчислювальної лінгвістики для визначення рівня соціальної напруженості
  Наукові нотатки, no. 75 (2023) 217-224 doi: 10.36910/6775.24153966.2023.75 url
 2. Щьоголєв М., Андрійчук О.,
  Математичні методи обробки природної мови у системі оперативного визначення рівня напруженості в суспільстві
  Кібернетика та комп’ютерні технології, no. 2 (2023) 55-68 doi: 10.34229/2707-451X url
 3. M. Shchoholiev, O. Andriichuk, V. Tsyganok, V. Tretynyk,
  Decision-making and computational linguistic tools application for overall estimation of the level of social tension
  Journal of Physics. Conference Series, 1780, no. 1 (2021) doi: 10.1088/1742-6596/1780/1/012017 url
 4. M. Shchoholiev, V. Tretynyk,
  A System for Determining the Overall Estimate of the Level of Tension in Society, Digital Transformation
  Cyber Security and Resilience of Modern Societies, no. 84 (2021) 475-483 doi: 10.1007/978-3-030-65722-2_31 url