Математична премія Гензеля та Гуді Цапів

2006-10-06 • S. Kolyada


Щорічну премію в розмірі $500 заснував відомий американський математик Е. Saff.

Е. Saff

Премія присуджується (одному) студенту Київського національного університету імені Тараса Шевченка за кращу наукову роботу з математики. Вручається на день механіко-математичного факультету 13 грудня.

Переможця конкурсу визначає комісія, створена вченою радою механіко-математичного факультету.

Участь в конкурсі на цю премію не є перешкодою для участі цієї ж статті в інших конкурсах і навпаки, участь статті в інших конкурсах не є перешкодою для участі у цьому конкурсі.

В разі виникнення проблем з пересилкою електронною поштою, матеріали можна подавати асистенту кафедри математичного аналізу Бондаренку А.В.

Порядок висунення наукових робіт:

 • До участі в конкурсі приймаються наукові статті з математики, опубліковані або подані до друку.
 • Текст статті надсилається за адресою: tsapaward@univ.kiev.ua
 • За цією ж адресою надсилається представлення наукового керівника. Разом з аналізом актуальності та важливості отриманих результатів, представлення має містити наступне:
  • Курс і спеціалізація студента, який номінується на премію.
  • Назва журналу, до якого подана стаття, назву журналу, том і сторінки для опублікованої статті.
  • Прізвища, та електронні адреси трьох можливих рецензентів.
  • Якщо стаття написана у співавторстві, то вказати, хто із співавторів-студентів номінується на премію і описати внесок цього автора.
  • В разі відсутності наукового керівника роботу може представити член вченої ради механіко-математичного факультету. Статті та представлення мають бути надіслані за вказаною адресою до 20 листопада 2006 року.

Постійно оновлюється сторінка КМТ – http://www.mathsociety.kiev.ua

З важливих змін там - інформація про “Математичний архів ІМ НАНУ” у розділі “Мат. архів, журнали, препринти”. Це робота Василя Островського. Велике йому спасибі! Кожен з нас може досить просто “класти” туди свої роботи - препринти, дисертації, статті.

Інша, не менш важлива інформація. Марія Власенко зараз читає цикл лекцій “Алгебраїчні значення j-інваріанта та еліптичні криві з комплексним множенням” для студентів в ІМ.

Маша Власенко

Вона започаткувала традицію (вірніше втілила в життя те, що хотілось зробити ще у 2000 році …) - викладати конспект циклу лекцій на власну web сторінку. Велике їй спасибі теж! В кінці навчального року КМТ планує видати цикли всіх лекцій за рік.