Ювілей члена-кореспондента НАН України Юрія Анатолійовича Дрозда

2019-10-15 • С. Максименко


Сьогодні, 15 жовтня 2019 р., виповнюється 75 років відомому українському математику, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки (2007), премії ім. М. М. Боголюбова (2015) і ім. М. О. Лаврентьєва (2019) НАН України, президенту Українського математичного товариства, завідувачу відділу алгебри і топології Інституту математики НАН України, доктору фізико-математичних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України (2012) Юрію Анатолійовичу Дрозду.

Юрій Анатолійович Дрозд

Юрій Анатолійович Дрозд народився 15 жовтня 1944 р. у Києві. Упродовж 1969-2006 рр. працював на кафедрі алгебри і математичної логіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка (в 1980-1998 рр. - завідувач кафедри). З 2006 р. - завідувач відділу алгебри (з 2016 р. - відділ алгебри і топології) Інституту математики НАН України.

Поле наукової діяльності Ю. А. Дрозда досить широке - теорія зображень та її застосування, алгебраїчна геометрія і алгебраїчна топологія, а також теорії кілець та модулів. Розробив алгоритм зведення для матричних задач, за його допомогою довів гіпотезу про дихотомію «ручні - дикі» для матричних задач та зображень скінченновимірних алгебр, а також для похідних категорій модулів над скінченновимірними алгебрами. Дав критерії ручності для алгебр Коена-Маколея. Побудував функтори віддзеркалень і функтори Кокстера для зображень частково впорядкованих множин. Розробив техніку застосування матричних задач до стабільної гомотопічної теорії поліедрів. Описав похідні категорії модулів над нодальними алгебрами та когерентних пучків над циклічними конфігураціями проективних прямих, а також побудував тілтинг-теорію для алгебр Ауслендера проективних кривих з подвійними особливими точками.

Ю. А. Дрозд є членом редакційних колегій міжнародних журналів «Algebras and Representation Theory», «European Journal of Mathematics», «Український математичний журнал» та «Algebra and Discrete Mathematics», а також є головою спеціалізованої ради Д 26.206.03 при Інституті математики НАН України.

Юрій Анатолійович співпрацює з провідними вченими з університетів Німеччини, Бразилії, Швеції, Китаю та інших країн. З 2017 р. Ю. А. Дрозд є Президентом Українського математичного товариства. Підготував 33 кандидати і 5 докторів наук.

Наукова громадськість, колеги та учні вітають Юрія Анатолійовича з ювілеєм, щиро зичать йому міцного здоров’я, натхнення і нових творчих здобутків.