25 вересня виповнилось 60 років відомому математику, доктору фіз.-мат. наук, професору, чл.-кореспонденту НАН України Володимиру Васильовичу Шарку

2009-09-25 • S. Kolyada


В. В. Шарко народився в Івано-Франківській області. У 1973 р. закінчив механіко-математисний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Після закінчення університету працює в Інституті математики НАН України. В 1976 р. захистив кандидатську, а в 1987 р. в Математичному інституті ім. В.А. Стєклова РАН докторську дисертації. З 2001 р. очолює відділ топології Інституту математики НАНУ, з 2007 р. - заступник директора з наукової роботи. Обраний членом-кореспондентом НАН України 6 травня 2006 р.

Володимир Шарко

Ювіляр зробив значний внесок в алгебраїчну топологію. З середини 70-х років він розпочав дослідження в теорії Морса та її застосувань до динамічних систем. Зокрема йому вдалося узагальнити на неоднозв’язні многовиди результати С. Смейла в цій області. Використовуючи методи алгебраїчної K-теорії та некомутативної геометрії він побудував нові інваріанти многовидів, за допомогою яких знайшов точні значення чисел Морса многовидів. Учні В. В. Шарка отримали ряд важливих результатів в диференціальній топології та динамічних системах.

Вчений - автор біля сотні наукових публікацій з математики, серед яких дві монографії. Праці В. В. Шарка загально визнані, широко цитовані у вітчизняних та зарубіжних монографіях та журналах.

Значну увагу Володимир Васильович приділяє підготовці наукових кадрів. З 1987 року він професор (за сумісництвом) Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. П’ятнадцять його учнів з Інституту математики і Київського університету захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук, троє захистили докторські дисертації з математики.

В. В. Шарко проводить велику науково-організаційну роботу як заступник головного редактора Українського математичного журналу, член редакційної колегії журналу “Математична фізика, аналіз, геометрія”. За наукові досягнення вчений був неодноразово удостоєний почесних відзнак. Лауреат Державної премії України в області науки і техніки (2006 р.), лауреат премії ім. М. М. Крилова Національної Академії Наук України (2005 р.), лауреат премії ім. М. Островського (1980 р.).

Наукова спільнота, колеги та учні сердечно вітають професора Володимира Шарка з ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я та плідної праці!